GIỚI THIỆU TỔ VĂN PHÒNG

Trải qua 12 năm phát triển cùng nhà trường, Tổ Văn phòng trường THPT Chuyên Vị Thanh không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của trường học đạt chuẩn Quốc gia.

Hiện nay tổ có 06 thành viên đều có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm, nghiệp vụ chuyên môn vững vàng: 01 nhân viên Văn thư kiêm thủ quỹ và giữ chức vụ Tổ trưởng, 01 nhân viên kế toán, 01 nhân viên thư viện, 01 nhân viên giáo vụ, 01 nhân viên phục vụ và 01 nhân viên bảo vệ. Tuy không trực tiếp đứng lớp giảng dạy học sinh nhưng công việc của Tổ nhằm hỗ trợ các hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường như đảm bảo điều kiện vật chất, tài chính, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho giờ lên lớp của giáo viên cũng như các em học sinh. Căn cứ theo nhiệm vụ năm học của Trường, các thành viên trong tổ luôn chấp hành nghiêm túc công việc của mình, nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch nhà trường đề ra. Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ Tổ văn phòng còn luôn phối hợp tốt với các tổ chuyên môn, phấn đấu thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí trong mọi công việc được giao.