CHỦ ĐỀ 7. ĐỊA LÍ DÂN CƯ - P2

CHỦ ĐỀ 7. ĐỊA LÍ DÂN CƯ - P2

Nước ta có nguồn lao động dồi dào. Tuy nhiên, vấn đề sử dụng nguồn lao động chưa được hợp lí và khai thác tiềm năng phù hợp. Đây đang là bài toán mà nhà nước đang cần phải thực hiện. Cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ đến với bài học lao động và việc làm.
CHỦ ĐỀ 7. ĐỊA LÍ DÂN CƯ - P1

CHỦ ĐỀ 7. ĐỊA LÍ DÂN CƯ - P1

A. Lý thuyết Địa lý 12 bài 161. Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc2. Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ3. Phân bố dân cư chưa hợp lí4. Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu nguồn lao động nước taB. Trắc nghiệm Địa lý 12 bài 16
CHỦ ĐỀ 6. SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TNTN - P1

CHỦ ĐỀ 6. SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TNTN - P1

Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, do khai thác chưa hợp lí đã khiến nguồn tài nguyên đó ngày càng cạn kiện. Vì vậy, có chính sách sử dụng và bảo vệ tài nguyên là điều cần thiết. Cụ thể như thế nào mời các bạn cùng đến với chủ đề sử dụng và bảo ...
CHỦ ĐỀ 5. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG - P2

CHỦ ĐỀ 5. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG - P2

Thiên nhiên nước ta phân hóa rất đa dạng. Vậy đó là những kiểu phân hóa nào và cụ thể của từng kiểu phân hóa đó đã tác động đến thiên nhiên nước ta? Với những kiến thức trọng tâm nhất trong chủ đề thiên nhiên phân hóa đa dạng - P2. Mời thầy cô và các bạn cùng tham khảo.
CHỦ ĐỀ 5. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG -P1

CHỦ ĐỀ 5. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG -P1

Thiên nhiên nước ta phân hóa rất đa dạng. Vậy đó là những kiểu phân hóa nào và cụ thể của từng kiểu phân hóa đã tác động đến thiên nhiên nước ta làm sao? Với những kiến thức trọng tâm nhất trong chủ đề thiên nhiên phân hóa đa dạng. Mời thầy cô và các bạn tham khảo.
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội