• Mai Thanh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Chủ Tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Vật lý
  • Điện thoại:
   0983300029
 • Huỳnh H Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0977505361
  • Email:
   hhbngoc@gmail.com
 • Lê Thị Anh Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0904430802
  • Email:
   vylta.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
 • Trần Quốc Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Vật lý
  • Điện thoại:
   0909262122
  • Email:
   tqbao@gmail.com
 • Lê Văn Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. LL và PPDH BM Văn và Tiếng Việt
  • Điện thoại:
   0939508648
  • Email:
   levanhhiephg@gmail.com
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội