• Huỳnh Đức Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí Thư Đoàn TN
  • Học hàm, học vị:
   ĐH CNTT
  • Điện thoại:
   0903818584
  • Email:
   nhanhd.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
 • Huỳnh Sinh Lel
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH CNTT
  • Điện thoại:
   0939000918
  • Email:
   lelhs.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
 • Trần Thanh Trúc Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0969595615
  • Email:
   chungvan2408@gmail.com
 • Nguyễn Minh Khai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP GDQPAN
  • Điện thoại:
   0398606189
  • Email:
   nmkhai.cvt@gmail.com
 • Lê Xuân Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0907706895
  • Email:
   lxloi31@gmail.com
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội