• Phạm Trường Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0937092753
  • Email:
   longpt.c3vithanh@haugiang.edu.vn
 • Lê Thị Anh Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Hóa hữu cơ
  • Điện thoại:
   0904403802
  • Email:
   vylta.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Vinh Hiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Hóa hữu cơ
  • Điện thoại:
   0916594641
  • Email:
   hiennv.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
 • Lê Anh Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa học
  • Điện thoại:
   0978187111
  • Email:
   lathu255@gmail.com
 • Huỳnh Long Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Hóa học
  • Điện thoại:
   0917233761
  • Email:
   longsonhuynh@gmail.com
 • Đường Huỳnh Lương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Hóa hữu cơ
  • Điện thoại:
   0908791263
  • Email:
   huynhluongd@gmail.com
 • Lưu Thanh Dũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. LL&PPDH BM Hóa
  • Điện thoại:
   0919064357
  • Email:
   ch_luuthanhdu@yahoo.com
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội