• Phạm Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. LL và PPDH BM Văn và Tiếng Việt
  • Điện thoại:
   0978587788
  • Email:
   lien17.09.1982@gmail.com
 • Nguyễn Bửu Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. LL và PPDH BM Văn và Tiếng Việt
  • Điện thoại:
   0972454165
  • Email:
   nguyenbuuem@gmail.com
 • Vương Thị Kiều Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. LL và PPDH BM Văn và Tiếng Việt
  • Điện thoại:
   0978648263
  • Email:
   vuongthikieudiem@gmail.com
 • Nguyễn Tuyền An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. LL và PPDH BM Văn và Tiếng Việt
  • Điện thoại:
   08155979526
  • Email:
   nguyentuyenan18.1@gmail.com
 • Trần Xuân Ý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. LL và PPDH BM Văn và Tiếng Việt
  • Điện thoại:
   0396369679
  • Email:
   xuanytxvt@gmail.com
 • Lê Thị Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0986389120
  • Email:
   lethikhoa81@gmail.com
 • Hà Thị Tám
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0983960667
  • Email:
   hatam1000@gmail.com
 • Lê Văn Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. LL và PPDH BM Văn và Tiếng Việt
  • Điện thoại:
   0939508648
  • Email:
   levanhhiephg@gmail.com
 • Trần Thụy Uyên Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Ngữ văn
  • Điện thoại:
   01653122033
  • Email:
   vtson95@gmail.comv
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội