• Thái Xuân Đình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Địa lý
  • Điện thoại:
   0901099689
  • Email:
   dinhtx.c3chiemthanhtan@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Nhựt Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Giáo dục học
  • Điện thoại:
   0939851522
  • Email:
   truongdiali26@gmail.com
 • Phạm Thị Bích Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Văn hóa học
  • Điện thoại:
   0918280449
  • Email:
   phamthibichdao1975@gmail.com
 • Nguyễn Mỹ Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH GDCD
  • Điện thoại:
   0983716337
  • Email:
   mybinh67@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ngọc Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP GDCD
  • Điện thoại:
   0947705012
  • Email:
   ntndung83@gmail.com
 • Đoàn Thanh Cần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy Viên Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Lịch sử
  • Điện thoại:
   0908390525
  • Email:
   doanthanhcan@gmail.com
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội