• Trương Văn Thêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP GDTC
  • Điện thoại:
   0939781719
  • Email:
   themvithanh@gmail.com
 • Nguyễn Thành Lân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP GDTC
  • Điện thoại:
   0907528383
 • Đinh Vĩnh Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP GDTC
  • Điện thoại:
   0939507950
  • Email:
   hungdv.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
 • Lê Văn Út Nhỏ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP GDTC
  • Điện thoại:
   0909775252
  • Email:
   lehunghaihg@gmail.com
 • Nguyễn Minh Khai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP GDQPAN
  • Điện thoại:
   0398606189
  • Email:
   nmkhai.cvt@gmail.com
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội