• Trần Thị Hoàng Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths Anh Văn
  • Điện thoại:
   0918707676
  • Email:
   hdttsusu@gmail.com
 • Trần Thanh Trúc Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0969595615
  • Email:
   chungvan2408@gmail.com
 • Tống Thị Mộng Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0909940444
  • Email:
   thuyttmc3@gmail.com
 • Đinh Thị Thơm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0949774747
  • Email:
   thomdt.ttnnth@haugiang.edu.vn
 • Lý Thị Bích Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0909786099
  • Email:
   ltbnga@gmail.com
 • Nguyễn Thị Bé Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0355226844
  • Email:
   lovelybabyfive@gmail.com
 • Phan Thị Mỹ Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. LL và PPDH BM Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0355838386
  • Email:
   hangphanthimy1973@gmail.com
 • Trương Thi Tố Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Ngôn ngữ anh
  • Điện thoại:
   0905453016
  • Email:
   truongtoduyen@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kiều Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0904955122
  • Email:
   ngtkieudiem@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thảo Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. LL và PP dạy học bộ môn Tiếng Anh
  • Email:
   phuongntt.ttnnth@haugiang.edu.vn
 • Tạ Duy Thông
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Ths. LL và PPDH BM Tiếng anh
  • Điện thoại:
   0917455393
  • Email:
   taduythong71@gmail.com
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội