• Lê Hữu Kỳ Quan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán - Tin
  • Điện thoại:
   0939918375
  • Email:
   quanlhk.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
 • Nguyễn Ngọc Gương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. LL&PPDH BM Toán
  • Điện thoại:
   0933024040
  • Email:
   nnguong31@gmail.com
 • Huỳnh Đức Nhân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Bí Thư Đoàn TN
  • Học hàm, học vị:
   ĐH CNTT
  • Điện thoại:
   0903818584
  • Email:
   nhanhd.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
 • Huỳnh Sinh Lel
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH CNTT
  • Điện thoại:
   0939000918
  • Email:
   lelhs.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
 • Lưu Thị Hồng Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Trồng trọt
  • Điện thoại:
   0383604248
  • Email:
   htham86@gmail.com
 • Trần Quốc Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Vật lý
  • Điện thoại:
   0909262122
  • Email:
   tqbao@gmail.com
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội