• Nguyễn Thị Tiết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TTCM
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Sinh học
  • Điện thoại:
   0939606346
  • Email:
   tietnhung@gmail.com
 • Phạm Trút My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Sinh học
  • Điện thoại:
   0333864938
  • Email:
   mypham3890@gmail.com
 • Võ Thị Thu Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Ths. Công nghệ sinh học
  • Điện thoại:
   0939056785
  • Email:
   thuduyencvt@gmail.com
 • Phạm Thị Bích Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sinh học
  • Email:
   bichlieucvt2@gmail.com
 • Nguyễn Huỳnh Thúy Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Sinh học
  • Điện thoại:
   0907792968
  • Email:
   dieunht.c3chuyenvithanh@haugiang.edu.vn
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội